QUÀ TIẾP TẾ CHUẨN BỊ THIÊN HẠ ĐẠI THẾ GIAI ĐOẠN 2 – S9-16

04-10-2021

Để chuẩn bị cho giai đoạn mới của Thiên Hạ Đại Thế - Thống Nhất, Tiểu Kiều xin gửi đến các Quân Chủ lộ trình nhận Quà Tiếp Tế. Quân Chủ lưu ý thời gian để nhận quà nhé.

1. NHẬN LƯỢT CHÍNH VỤ QUỐC GIA

Các Quân Chủ tại server sau sẽ nhận thêm lượt Chính Vụ Quốc Gia miễn phí trong thời gian từ 01/10 - 08/10.

Lượt miễn phí dựa theo thời gian ra mắt server sau server ra mắt bao nhiêu ngày để tính.

2. QUÀ TIẾP TẾ ĐỢT 1

Thời gian: ngày 04/10/2021

Phạm vi server nhận: S9 ->S16

3. QUÀ TIẾP TẾ ĐỢT 2

Lần 1:

- Thời gian: ngày 05/10/2021
- Phạm vi server nhận: S10, S11, S12, S14, S15, S16
Lưu ý: Các lệnh này qua ngày sẽ mất nếu chưa sử dụng.

Lần 2:

- Thời gian: ngày 06/10/2021
- Phạm vi server nhận: S11, S12, S15, S16
Lưu ý: Các lệnh này qua ngày sẽ mất nếu chưa sử dụng.

Lần 3:

- Thời gian: ngày 07/10/2021
- Phạm vi server nhận: S12, S16
Lưu ý: Các lệnh này qua ngày sẽ mất nếu chưa sử dụng.

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/226951309287911
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.