EVENT NGÀY LỄ 23.09-29.09

22-09-2021

Thời gian diễn ra: 00:00 ngày 23/09/2021 - 23:59 ngày 29/09/2021.

Áp dụng tất cả các server. Server ra sau áp dụng vào đúng ngày đang diễn ra sự kiện. Ví dụ: Server ra mắt ngày 24/09/2021 sẽ bắt đầu sự kiện từ ngày thứ 2 sự kiện.

Lưu ý: Các server 1~8 sau khi bảo trì liên thông server trong ngày 23/09/2021 sẽ được làm mới lại sự kiện này. Quân Chủ ở server này lưu ý khi tham gia sự kiện.

1. TÍCH LŨY ĐĂNG NHẬP

Tích lũy đăng nhập mỗi ngày nhận ngay quà xịn.

Lưu ý: Qua ngày không thể nhận lại.

2. BẢNG XẾP HẠNG TINH HOA BÁCH CHIẾN

Số lượng Tinh Hoa Bách Chiến trong Bảng Xếp Hạng là tổng số Tinh Hoa Bách Chiến nhận được kể từ khi bắt đầu diễn ra sự kiện đến khi kết thúc sự kiện

Khi tham gia boss cá nhân, xếp hạng, thế giới mỗi ngày, và phân giải mảnh tướng lấy Tinh Hoa Bách Chiến sẽ đều được ghi nhận vào BXH..

3. HẠN MUA MỖI NGÀY

4. TIÊU PHÍ TÍCH LŨY

5. VÒNG QUAY MAY MẮN

Phần thưởng trong Vòng Quay May Mắn có thể rút thưởng:

Các Quân Chủ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Tam Quốc tại:

Facebook: https://www.facebook.com/tamquoc.itap.vn
Group Cộng Đồng: https://www.facebook.com/groups/226951309287911
Chúc Quân Chủ chơi game vui vẻ.